Svenska Trädföreningen

BEUM - Kurs om Växt och mark

BEUM – Kurs om Växt och mark

Föreningen Besiktningsmän för utemiljö, BEUM, erbjuder kursen om rätt utförande av växter och mark (med fokus på växtbäddar).

Det är en av de mest kvalificerade kurser som erbjuds i Sverige inom detta ämne och den ger en utmärkt grund för såväl beställare, entreprenörer och blivande besiktningsmän för utemiljö.

Svenska Trädföreningen är medlem i föreningen BEUM. Är du medlem i Svenska Trädföreningen får du 1000 kr i rabatt på BEUMs kursavgifter och betalar för denna kurs, Växt och mark, endast 11 000 kr exkl. moms i stället för ordinarie kostnad 12 000 kr exkl. moms.

För er som är intresserade av att bli certifierade besiktningsmän för utemiljö ges även möjlighet till den tentamen för ämnena växt och mark som ingår i krav för certifieringen. Tentamen kostar 1 500 kr exkl. moms.

I krav för certifieringen ingår förutom godkänt resultat på tentamen för ämnena växt och mark även godkänd tentamen för ämnena natursten, markbetong och asfalt samt för ämnet entreprenadjuridik.

Se utförligare information på BEUMs hemsida www.beum.se.