Svenska Trädföreningen

BEUM - Entreprenadjuridik

BEUM – Entreprenadjuridik

Föreningen Besiktningsmän för utemiljö, BEUM, erbjuder kursen Entreprenadjuridik.

Det är en av de mest kvalificerade kurser som erbjuds i Sverige inom detta ämne och den ger en utmärkt grund för såväl beställare, entreprenörer och blivande besiktningsmän för utemiljö.

I krav för certifieringen ingår förutom godkänt resultat på tentamen för ämnena växt och mark även godkänd tentamen för ämnena natursten, markbetong och asfalt samt för ämnet entreprenadjuridik.

Se utförligare information på BEUMs hemsida www.beum.se.