Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Covid-19

Covid-19

2020-08-17

För er som ska uppdatera er ETW-certifieringarna har EAC, vilka är de som beslutar om ETW-certifieringarna, tagit fram följande skrivelse:

" The loss of further professional training opportunities affects those ETW certificates with the validity expiring on 31 December 2020, 31 December 2021 and 31 December 2022. In each case, the candidates have another year to apply for recertification before their name is deleted from the EAC website.

1.    Validity of ETW certificate until 12/2019: the candidate has to prove 30 hours of further education in 2017, 2018 and 2019 – the Corona year 2020 has no effects on any training shortages. If everything complies with the ETW Rules, the recertification can be approved.

2.    Validity of ETW certificate until 12/2020: The candidate has to prove 25 hours of further professional training covering 2018, 2019 and 2020. If everything complies with the ETW Rules, the recertification can be approved.

3.    Validity of ETW certificate until 12/2021: the candidate must provide evidence of 25 hours of further professional training in 2019, 2020 and 2021. If everything complies with the ETW Rules, the recertification can be approved.

4.    Validity of ETW certificate until 12/2022: the candidate must prove 25 hours of further professional training in 2020, 2021 and 2022 in accordance with the regular requirements. If everything complies with the ETW Rules, the recertification can be approved.

5.    Validity of ETW certificate until 12/2023: the candidate once again has to prove 30 hours of further professional training covering 2021, 2022 and 2023.

Proofs of further professional training can include

•         Events, workshops, conferences, webinars with a theme related to arboriculture

•         Theoretical, practical, technical courses or meetings related to arboriculture, for instance tree care and safety, chainsaw and work safety etc.

•         In-house training (if the candidate runs his/her own company or is employed)

A written confirmation that the candidate participated in them is sufficient.

•         Self-guided study publications, podcasts or e-learning that have formal learning objectives in the field of arboriculture and a scored assessment

      A proof that the candidate took those is highly recommended."

2020-07-31

Vi har idag fattat det tråkiga beslutet att ställa in Träddagarna 2020. Beslutet har fattats med bakgrund av det rådande läget kring Covid-19. Övriga arrangemang kommer däremot kunna arrangeras som planerat då dessa inte överskrider 50 personer.

2020-04-27

På grund av det rådande läget för Covid-19 har vi valt att inte ha några arrangemang förrän den 11 september . Vi följer myndigheternas rekommendationer och kommer att ta ett nytt beslut när och om läget så kräver. Vi håller er uppdaterade via denna sida och meddelar såklart er som möjligen blir drabbade av inställd kurs. 

2020-04-04

Vi har nu lyckats flytta (nästan) all kurser som skulle ägt rum under våren 2020 till hösten 2021. Vi har även lagt upp en del kurser för 2021. Alla kurser går att hitta i vår kalender: https://www.tradforeningen.org/event/ och kom ihåg, fungerar inte kalendern som den ska rekommenderar vi er att använda Firefox eller Google Chrome.

2020-03-17

Svenska Trädföreningen är mycket återhållsamma med att ställa in kurser, detta för att ni som anmält er på våra kurser ska kunna planera er verksamhet utifrån att våra kurser kommer att hållas.

Tyvärr lyckas vi inte hålla detta löfte denna gång och måste
därför ställa in samtliga kurser fram till och med den 17 maj. Vi kan bara
beklaga detta mycket tråkiga beslut som beror på Covid-19 som tyvärr drabbat
många verksamheter mycket hårt.

Vi återkommer till er så snart vi har relevant information kring
kommande kurser

Igen, vi ber om ursäkt för att vi måste fatta detta mycket
tråkiga beslut!

Vänliga hälsningar

Svenska Trädföreningens styrelse.