Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Uppdatering av din certifiering

Uppdatering av din certifiering

Nya regler avseende omcertifiering
Från första januari 2020 krävs att du kan styrka 30 timmars utbildning inom trädvård under föregående 3 år för att kunna omcertifiera dig. Detta görs genom att bifoga kopior/foton på utbildningsbevis, deltagarbevis, diplom eller motsvarande där kursdatum, ämne, utbildare/kursanordnare, samt antal utbildningstimmar/lektionstimmar framgår. Det ska framgå vilka teman/ämnen som berörts samt antalet lektionstimmar. Nedan finns förtydliganden kring vad som räknas som utbildning:

  • Avseende ”trädvård” som ämne/tema tillämpas en generös tolkning av begreppet när det gäller utbildning och fortbildning. Vid tveksamma fall beslutar EAC och Svenska Trädföreningen om kandidaten får tillgodoräkna sig tiden.
  • Medverkan i trädklättringstävlingar, som tävlande eller arbete inom tävlingsorganisationen, kan också tillgodoräknas. Ingen tid kan tillgodoräknas utan skriftligt intyg.
  • Utbildningstid i grundläggande första hjälpen kan ej tillgodoräknas -- den är redan ett krav för omcertifiering. Däremot kan tid för utbildning i livräddning utöver kravet tillgodoräknas.

Då EAC ännu inte har tagit fram några exempel har Svenska Trädföreningen beslutat att följa ISA´s rekommendationer, vilket betyder att 1 ISA CEU = 1 timmes fortbildning. ISA har några exempel vilka går att hitta på ISA´s hemsida.

Intyg och formulär

Här finns länk till formulär för omcertifiering/uppdatering av ETW.

Intygsblankett/mall för att bevisa praktiskt arbete finns här i PDF.

Mall för att intyga utbildning/fortbildning för omcertifiering/uppdatering finns här i PDF.

 

Frågor om ETW skickas till info@tradforeningen.org