Svenska Trädföreningen

Uppdatering av din certifiering

Uppdatera din ETW-certifiering

Läs följande dokument innan du skickar in din uppdatering (Certifiering och omcertifiering)!

Vanliga frågor?

Hur mycket kostar det att uppdatera sin ETW?

Kostnaden för att uppdatera ETW-certifieringen är 2000 kr (exkl. moms) januari t o m november och 3000 kr (exkl. moms) under december.

Den ökade kostnaden i december beror på att vi får in otroligt många ansökningar under just december. Om ansökan för uppdatering skickas in under december gör vi vårt yttersta för att få igenom allt innan årsskiftet, men vi kan inte garantera att uppdateringen sker i december, vilket betyder att du under en kort period kan komma att räknas som ej certifierad.

Om du önskar ett nytt ETW-kort kan du beställa det genom Svenska Trädföreningen. Kostnaden är 400 kr (exkl. moms) + EACs kostnader.

Hur länge gäller din certifiering?

En ETW-certifiering är giltig i tre år, räknat från den 1 januari året efter att du certifierat dig. Om du certifierar dig den 1 maj 2020 är din certifiering giltig fram till och med den sista december 2023. Efter dessa tre år är du inte certifierad, men har ett år på dig att skicka in allt material för att återfå din certifiering. Enligt exemplet ovan har du alltså hela 2024 på dig att skicka in dina intyg, men om du skickar in intygen efter 2024 måste du göra om hela din certifiering. Detta anges på EAC´s hemsida som "(to be renewed)".

Du kan se när du certifiering går ut på EAC´s hemsida. Ange Sweden.

Håll koll på när du ska uppdatera

Varken EAC eller Svenska Trädföreningen skickar inte ut några påminnelser för när du ska uppdatera din ETW-certifiering. Om du vill veta när det är dags för dig att uppdatera din ETW-certifiering går du in på EAC´s hemsida. Ange Sweden.

Intyg att skicka in!

Nedan finns en beskrivning av de intyg som ska skickas in för att uppdatera din certifiering.

Fortbildning

Från första januari 2020 krävs att du kan styrka 30 timmars utbildning inom trädvård under de tre år du är certifierad (året du inte är certifierad, men fortfarande kan uppdatera din certifiering räknas inte).

Utbildningen görs genom att bifoga kopior/foton på utbildningsbevis, deltagarbevis, diplom eller motsvarande där kursdatum, ämne, utbildare/kursanordnare, samt antal utbildningstimmar/lektionstimmar framgår. Utbildningsbevis måste alltid vara skriftliga.

Det ska framgå vilka teman/ämnen som berörts samt antalet lektionstimmar. Nedan finns förtydliganden kring vad som räknas som utbildning:

 • Avseende ”trädvård” som ämne/tema tillämpas en generös tolkning av begreppet när det gäller utbildning och fortbildning. Vid tveksamma fall beslutar EAC och Svenska Trädföreningen om kandidaten får tillgodoräkna sig tiden.
 • Medverkan i trädklättringstävlingar, som tävlande eller arbete inom tävlingsorganisationen, kan också tillgodoräknas. Ingen tid kan tillgodoräknas utan skriftligt intyg.
 • Utbildningstid i grundläggande första hjälpen kan ej tillgodoräknas - den är redan ett krav för omcertifiering. Däremot kan tid för utbildning i livräddning utöver kravet tillgodoräknas.
 • För webbseminarium och onlinekurser är det endast arrangemang som berättigar till CEU eller ger någon form av intyg på "aktivt" deltagande (eller kunskapsprov) från kursanordnare som är giltigt.

Då EAC ännu inte har tagit fram några exempel har Svenska Trädföreningen beslutat att följa ISA´s rekommendationer, vilket betyder att 1 ISA CEU = 1 timmes fortbildning. ISA har några exempel vilka går att hitta på ISA´s hemsida. Svenska Trädföreningen har beslutat följande:

 • Volontär på ETW-certifiering = 3 timmars fortbildning (1,5 h. per dag).
 • Tävlande, domare eller tekniker på SM = 3 timmars fortbildning (1,5 h. per dag).
 • Kurser/workshops = timmar där utbildning sker. Fika och lunch är inte inräknat.
  • Exempelvis:
   Kursen/workshopen startar klockan 09.00 och slutar 16.00, totalt 7 timmar. Under dagen serveras fika två gånger (30 min var, totalt 1 timme) och lunch (1 timme). Deltagaren får då tillräkna sig 5 timmars fortbildning.
 • ArbCamp = timmar där utbildning sker. Fika, lunch och sociala aktiviteter är inte inräknat.
  • Exempelvis:
   Arrangemanget startar klockan 09.00 dag 1 och slutar klockan 16.00 dag 2. Under dagarna hålls schemalagd utbildning under 10 timmar (5 timmar per dag) resterande tid är sociala aktiviteter samt måltider och vila . Deltagaren får då tillräkna sig 10 timmars fortbildning.

Kom ihåg att det genom skriftligt intyg ska framgå vilka teman/ämnen som berörts samt antalet lektionstimmar.

Förtydligande kring bedömningen av fortbildningstimmar 

Vi vill igen förtydliga att när det gäller deltagande på exempelvis ETW-certifieringar och SM är antalet timmars forbildning som ISA har satt. Detta baseras alltså inte på antalet timmar som ni exempelvis varit domare osv. utan den uppskattade mängd timmar som ni lärt er nya saker på. Om ni exempelvis tagit tiden på en gren i åtta timmar har ni troligen inte lärt er nya saker under åtta timmar, vilket ni skulle ha gjort om ni exempelvis gått på åtta timmars kurser. Igen, detta är alltså baserat på ISA´s regler och ska alltså inte ses som att vi inte värderar era otroliga insatser!

Här finns ett exempel på hur en korrekt ansökan gällande fortbildning kan se ut.

vuxen-HLR

Giltigt bevis för genomgången första hjälpen utbildning (max 3 år gammalt) motsvarande vuxen-HLR enligt HLR-rådet. Beviset ska vara undertecknad av person med erforderlig kunskap i första hjälpen och som på professionell basis
genomför utbildningar.

För att ett HLR-intyg ska vara giltigt ska intyget innehålla följande:

 • Undertecknad av person med erforderlig kunskap i första hjälpen och som på professionell basis
  genomför utbildningar, inklusive namnförtydligande.
 • Online-utbildning räknas endast som fullvärdig kurs tillsammans med ett intyg från övning på docka.
 • Ort där HLR-utbildningen genomfördes.
 • Antal timmar för utbildningen.

Länk för inskickning och vidare information

Redo att uppdatera din ETW? Klicka här!

Intyg och formulär

Här finns länk till formulär för omcertifiering/uppdatering av ETW.

Intygsblankett/mall för att bevisa praktiskt arbete finns här i PDF.

Mall för att intyga utbildning/fortbildning för omcertifiering/uppdatering finns här i PDF.

Frågor om ETW skickas till info@tradforeningen.org