Svenska Trädföreningen

Uppdatering av din certifiering

Uppdatering av din certifiering

Nya regler avseende omcertifiering
Från första januari 2020 krävs att du kan styrka 30 timmars utbildning inom trädvård under föregående 3 år för att kunna omcertifiera dig. Detta görs genom att bifoga kopior/foton på utbildningsbevis, deltagarbevis, diplom eller motsvarande där kursdatum, ämne, utbildare/kursanordnare, samt antal utbildningstimmar/lektionstimmar framgår. Det ska framgå vilka teman/ämnen som berörts samt antalet lektionstimmar. Nedan finns förtydliganden kring vad som räknas som utbildning:

  • Avseende ”trädvård” som ämne/tema tillämpas en generös tolkning av begreppet när det gäller utbildning och fortbildning. Vid tveksamma fall beslutar EAC och Svenska Trädföreningen om kandidaten får tillgodoräkna sig tiden.
  • Medverkan i trädklättringstävlingar, som tävlande eller arbete inom tävlingsorganisationen, kan också tillgodoräknas. Ingen tid kan tillgodoräknas utan skriftligt intyg.
  • Utbildningstid i grundläggande första hjälpen kan ej tillgodoräknas -- den är redan ett krav för omcertifiering. Däremot kan tid för utbildning i livräddning utöver kravet tillgodoräknas.

Då EAC ännu inte har tagit fram några exempel har Svenska Trädföreningen beslutat att följa ISA´s rekommendationer, vilket betyder att 1 ISA CEU = 1 timmes fortbildning. ISA har några exempel vilka går att hitta på ISA´s hemsida.

Intyg och formulär

Här finns länk till formulär för omcertifiering/uppdatering av ETW.

Intygsblankett/mall för att bevisa praktiskt arbete finns här i PDF.

Mall för att intyga utbildning/fortbildning för omcertifiering/uppdatering finns här i PDF.

 

Frågor om ETW skickas till info@tradforeningen.org