Covid-19 information - Läs mer
Svenska Trädföreningen

Uppdatering av din certifiering

Uppdatering av din certifiering

Med anledning av Covid-19 har EAC gjort vissa lättnader kring mängden fortbildningstimmar. Mer information om detta finns på https://www.tradforeningen.org/covid-19/ där vi samlat all information kring Covid-19. 

Hur länge gäller din certifiering?

En ETW-certifiering är giltig i tre år, räknat från den 1 januari året efter att du certifierat dig. Om du certifierar dig den 1 maj 2020 är din certifiering giltig fram till och med den sista december 2024. Efter dessa tre år är du inte certifierad, men har ett år på dig att skicka in allt material för att återfå din certifiering. Detta anges på EAC´s hemsida som "(to be renewed)".

Du kan se när du certifiering går ut på EAC´s hemsida. Ange Sweden.

Håll koll på när du ska uppdatera

Varken EAC eller Svenska Trädföreningen skickar inte ut några påminnelser för när du ska uppdatera din ETW-certifiering. Om du vill veta när det är dags för dig att uppdatera din ETW-certifiering går du in på EAC´s hemsida. Ange Sweden.

Nya regler avseende uppdateringen
Från första januari 2020 krävs att du kan styrka 30 timmars utbildning inom trädvård under de tre år du är certifierad (året du inte är certifierad, men fortfarande kan uppdatera din certifiering räknas inte).

Utbildningen görs genom att bifoga kopior/foton på utbildningsbevis, deltagarbevis, diplom eller motsvarande där kursdatum, ämne, utbildare/kursanordnare, samt antal utbildningstimmar/lektionstimmar framgår. Utbildningsbevis måste alltid vara skriftliga.

Det ska framgå vilka teman/ämnen som berörts samt antalet lektionstimmar. Nedan finns förtydliganden kring vad som räknas som utbildning:

 • Avseende ”trädvård” som ämne/tema tillämpas en generös tolkning av begreppet när det gäller utbildning och fortbildning. Vid tveksamma fall beslutar EAC och Svenska Trädföreningen om kandidaten får tillgodoräkna sig tiden.
 • Medverkan i trädklättringstävlingar, som tävlande eller arbete inom tävlingsorganisationen, kan också tillgodoräknas. Ingen tid kan tillgodoräknas utan skriftligt intyg.
 • Utbildningstid i grundläggande första hjälpen kan ej tillgodoräknas -- den är redan ett krav för omcertifiering. Däremot kan tid för utbildning i livräddning utöver kravet tillgodoräknas.
 • För webbseminarium och onlinekurser är det endast arrangemang som berättigar till CEU eller ger någon form av intyg på "aktivt" deltagande (eller kunskapsprov) från kursanordnare som är giltigt.

Då EAC ännu inte har tagit fram några exempel har Svenska Trädföreningen beslutat att följa ISA´s rekommendationer, vilket betyder att 1 ISA CEU = 1 timmes fortbildning. ISA har några exempel vilka går att hitta på ISA´s hemsida. Svenska Trädföreningen har beslutat följande:

 • Volontär på ETW-certifiering = 3 timmars fortbildning (1,5 h. per dag).
 • Tävlande, domare eller tekniker på SM = 3 timmars fortbildning (1,5 h. per dag)..
 • Kurser/workshops = timmar där utbildning sker. Fika och lunch är inte inräknat.
  • Exempelvis:
   Kursen/workshopen startar klockan 09.00 och slutar 16.00, totalt 7 timmar. Under dagen serveras fika två gånger (30 min var, totalt 1 timme) och lunch (1 timme). Deltagaren får då tillräkna sig 5 timmars fortbildning.
 • ArbCamp = timmar där utbildning sker. Fika, lunch och sociala aktiviteter är inte inräknat.
  • Exempelvis:
   Arrangemanget startar klockan 09.00 dag 1 och slutar klockan 16.00 dag 2. Under dagarna hålls schemalagd utbildning under 10 timmar (5 timmar per dag) resterande tid är sociala aktiviteter samt måltider och vila . Deltagaren får då tillräkna sig 10 timmars fortbildning.

Kom ihåg att det genom skriftligt intyg ska framgå vilka teman/ämnen som berörts samt antalet lektionstimmar.

Det är även upp till varje enskild arborist själv hålla koll på dokumentationen. Svenska Trädföreningen för inga regifter över fortbildningstimmar.

Redo att uppdatera din ETW? Klicka här!

Intyg och formulär

Här finns länk till formulär för omcertifiering/uppdatering av ETW.

Intygsblankett/mall för att bevisa praktiskt arbete finns här i PDF.

Mall för att intyga utbildning/fortbildning för omcertifiering/uppdatering finns här i PDF.

Frågor om ETW skickas till info@tradforeningen.org