Covid-19 information

Svenska Trädföreningen

Välkommen till Svenska Trädföreningen

Vi är navet för alla som arbetar med träd i urbana miljöer.

Svenska Trädföreningen

Med över 800 medlemmar är vi landets största förening för människor som arbetar med och intresserar sig för träd i staden.

Om Svenska Trädföreningen

ST är en ideell förening som arbetar för att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt höja kunskapsnivån gällande skötsel av träd i urbana miljöer.
Föreningen är öppen för alla som yrkesmässigt arbetar med träd och trädvård och vi välkomnar även dem utanför yrket som är intresserade av området.

Information om Covid-19 finns här!

Våra kommande event