Svenska Trädföreningen

Välkommen till Svenska Trädföreningen

Vi är navet för alla som arbetar med träd i urbana miljöer

Svenska Trädföreningen

Med över 1 000 medlemmar är vi landets största förening för människor som arbetar med och intresserar sig för träd i staden.

SM i trädklättring 2024

SM i Trädklättring 2024 hölls i Gävle 16-18 maj. Stort tack till alla tävlande, sponsorer och volontärer!

Här hittar du årets resultat!

Trädbladet

Du har väl inte missat att Trädbladet går att ladda ner här! 

Vårens nummer är ute nu!

Om Svenska Trädföreningen

Svenska Trädföreningen är en ideell förening som arbetar för att möjliggöra erfarenhetsutbyte samt höja kunskapsnivån gällande träd i urbana miljöer.
Föreningen är öppen för alla som yrkesmässigt arbetar med träd och trädvård och vi välkomnar även dem utanför yrket som är intresserade av området.

Vår vision

Vi ska vara en betydelsefull branschförening för trädfrågor genom kvalité, vetenskapligt grundad kunskap och som social mötesplats.

Vi vill få upp trädfrågor på den allmänna agendan genom att ta fram standarder och publikationer, samt att delta i och anordna arrangemang på nationell och internationell nivå.

Denna vision nås genom att vi anordnar konferenser, tävlingar och kurser, samtidigt som vi aktivt arbetar med certifieringar och standarder för olika trädrelaterade arbeten. Vidare sker ett aktivt arbete för att öka kompetensen genom att strategiskt finansiera forskning som kan gynna trädfrågor.