Här kommer löpande uppdaterad information om samtliga planerade kurser. Workshop tema Trädplantering

Kursinfo-PDF hittar du här >>

Det planteras i dag alltfler stadsträd runtom i våra kommuner. Sambandet mellan ekosystemtjänster och trädnytta är idag välkänt i vår bransch och kunskapsläget på området trädplantering är generellt bra. Vad kan vi göra för att bli ännu bättre på att planera, utföra och utvärdera resultatet av en trädetablering? Den frågan är utgångspunkten för denna halvdags workshop på tema Trädplantering. Workshopen i Linköping är ett tillfälle för både beställare och entreprenörer inom markentreprenad såväl som arboristyrket att träffas, diskutera och utbyta erfarenheter på ett fackområde som kommer bli alltmer viktigt och betydelsefullt i framtiden.

Tid och plats

  • Datum: 31 oktober
  • Instruktör: Johan Dahlenborg och Peter Sandberg.
  • Plats: Uppstart på Drottninggatan 45.

Kursavgift

I avgiften ingår frukostfika.
 - Kursavgift medlem Trädföreningen: 500 kr (exkl. moms)
 - Kursavgift ej medlem 1 000 kr (exkl. moms)
Avbokning: Avbokning måste ske senast 15 oktober. Efter detta datum återbetalas inte kursavgiften.