Svenska Trädföreningens kommitté för standardisering av trädvård bildades 2010 som ett led i att förverkliga ett av föreningens viktigaste mål -- att verka för att höja kvaliteten på trädarbeten i Sverige.