Utvecklande av ett certifieringssystem för skötsel av skyddsvärda träd

Hur väljer du ut en lämplig entreprenör för att genomföra skötsel av skyddsvärda träd?

Vikki Bengtsson på Pro Natura säger att ett nytt europeiskt projekt kan vara till hjälp. Trots att det finns en stor mängd kunskap kring skötseln av skyddsvärda träd inom trädvårds- och skogsbrukssektorn, finns det för närvarande inget sätt för de mest kunniga entreprenörerna att  sticka ut ur mängden. Således har inköpare av trädvårdstjänster för skyddsvärda träd svårigheter att välja ut passande professionella leverantörer. Detta håller dock på att förändras.

Ett nytt projekt, med namnet VETcert, syftar till att ta itu med detta problem genom att utveckla ett nytt paneuropeiskt certifieringssystem för skötseln av skyddsvärda träd. Det har tilldelats cirka 400 000 euro i Erasmus+[1]-bidrag och ämnar bygga vidare på framgången hos VETree-projektet som löpte från 2012 till 2014. VETcert innefattar tio samarbetspartner från sju europeiska länder: Sverige (representerat av Pro Natura (projektledare), Svenska Trädföreningen och Sveriges Arboristförbund), Storbritannien, Belgien, Spanien, Frankrike, Tjeckien och Tyskland. Projektets mål är att:

  • Värdera färdigheter och kunskaper inom skötsel av skyddsvärda träd.
  • Definiera minimikrav på färdigheter och kunskaper på två operativa nivåer; praktiserande och konsulterande trädvårdsspecialister.
  •  Öka möjligheterna för trädvårdsspecialister över hela Europa.
  • Höja standarden inom skötsel av skyddsvärda träd över hela Europa.

Första stegen

Ett inledande möte hölls i Bryssel i december 2016, för att möjliggöra för projektets partners att mötas och diskutera hur projektet skulle genomföras.  Att arbeta med ett så stort antal partners ger fördelar – många olika bakgrunder, kunskaper och erfarenheter, men det medför även utmaningar. Det första arbetsmomentet är att undersöka befintliga certifieringssystem och fastställa vilka lärdomar man kan dra av dem. Denna del av arbetet leds av Inverde, Belgiens främsta utbildningscenter inom trädvård, skogsbruk och naturvård. Vid genomförandet av denna uppgift tittade projektpartnerna inte bara på trädrelaterade certifieringssystem utan även på sådana inom andra ämnesområden, bland annat ett för kallmursbyggare och ett för lekplatsinspektörer. Nu har en kort lista över lämpliga system tagits fram och detta kommer att användas för att vägleda skapandet av ett ramverk för VETcert.

Nästa steg i projektet är att utveckla en standard för arbete med skyddsvärda träd, mot vilken kandidater ska bedömas. Arbetet med uppgiften leds av organisationen Ancient Tree Forum, som sitter på en stor kunskap om skötsel av skyddsvärda träd. Ett frågeformulär utfärdades till en rad intressenter för att kartlägga synpunkter om vad den som jobbar med skötsel av skyddsvärda träd behöver veta och bör kunna utföra. Processen med att fastställa standarden pågår ännu. Alla samarbetspartners träffades i november för att diskutera och slutföra utkastet. Utkastet kommer att skickas ut på remiss för synpunter i december 2017.

 Utbildningsmaterial

När standarden har fastställts blir nästa steg att utveckla nytt utbildningsmaterial som ska komplettera det som tagits fram inom ramen för VETree-projektet. Detta material kommer att säkerställa att kandidater som vill certifiera sig kan uppfylla den nödvändiga standarden. Framtagandet av det nya utbildningsmaterialet kommer att utföras av Pro Natura, en av Sveriges ledande naturvårdskonsultfirmor inom skötsel av skyddsvärda träd.

Certifiering

Slutligen kommer ett bedömnings- och certifieringssystem tas fram. Organisationen The Arboricultural Association, som har erfarenheter av att utveckla och genomföra bedömnings- och certifieringssystem, kommer att leda detta arbete. Bedömnings- och certifieringsprocesserna kommer att utformas på så vis att de passar in i redan befintliga system, för att säkerställa att de får genomslag i branschen såväl som att de förblir användbara på lång sikt.

Utöver Inverde, Ancient Tree Forum, Pro Natura och Arboricultural Association, är övriga samarbetspartners: Svenska Trädföreningen, Sveriges Arboristförbund, European Arboricultural Council (Tyskland och hela Europa), Conseil Départemental des Côtes d’Armor (Frankrike), Asociacion de Espanola de Arboricultura (Spanien), and Safe Trees (Tjeckien). Alla partners har möjligheten att bidra till samtliga steg i projektet, för att säkerställa att resultaten verkligen representerar behoven hos yrkesverksamma trädvårdare över hela Europa. De kommer även att säkerställa att projektets resultat får vida spridning.

Förestående utmaningar

Att arbeta med ett stort projektteam över ett så stort geografiskt område medför sina utmaningar, bland annat:

  • Definitioner. Det finns ett stort antal definitioner av vad ett skyddsvärt träd är inom projektets område.
  • Geografisk variation. Inom ett så stort geografisk projektområde finns det ett brett spann av trädslag, klimat och kulturhistoriska bakgrunder. Samtliga har en påverkan på skyddsvärda träd och behöver tas hänsyn till.
  • Befintliga standarder, eller avsaknad därav. Många länder har standarder för trädvård och skogsbruk. Alla certifieringssystem måste ta hänsyn till och fungera i samklang med dessa.

Fackkunnig input är viktig

VETcert-projektet kommer att löpa till augusti 2019. Efter det kommer certifieringssystemet göras tillgängligt för de yrkesverksamma som vill bli certifierade. Håll koll på vår hemsida och våra Facebook-sidor, då projektgruppen kommer att söka input från yrkesverksamma inom branschen i projektets olika skeden. www.vetcert.eu  

Då projektets finansiering täcker ca 75 % av den totala kostnaden, eftersöks nu ytterligare finansiering. För mer information kontakta Vikki Bengtsson, Pro Natura via mejl: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Övergången från VETree till VETcert

VETcert tar vid där VETree slutade. VETree-projektet var ett europeiskt projekt som pågick från 2012 till 2014. Det involverade partners från Storbritannien, Sverige, Belgien, Spanien och Rumänien och fokuserade på utvecklandet av fritt tillgängligt utbildningsmaterial om skötsel av skyddsvärda träd. Två korta kurser i hantering av skyddsvärda träd producerades samt ett antal videoklipp med inriktning på specifika delar av trädskötsel, dessa finns fortfarande tillgängliga på projektets hemsida: www.vetree.eu.

 

Bild 1: VETcert logga 

Bild 2: Skyddsvärda träd, Hallstad Ängar, Östergötland


[1] Erasmus+ är EU:s program för att stödja utbildning, ungdom och idrott i Europa.