Svenska Trädföreningen kommer genomföra ett certifieringstillfälle i Kungsbacka (söder om Göteborg) 10-11 oktober 2015.

För att delta måste du uppfylla vissa grundkrav som du kan läsa mer om i denna PDF... 

Förkraven finns även att läsa på www.eac-arboriculture.com

Klicka här för att öppna anmälning till ETW-certifiering, Kungsbacka (söder om Göteborg), 10-11 oktober

OBS! Läs noga de krav som ställs för att få deltaga i certifieringen!