Klicka på länken här för att bli medlem

Svenska Trädföreningen - medlemskap

Som medlem i Svenska Trädföreningen får du ett rabatterat pris på de seminarier som föreningen arrangerar. Som medlem får du även använda föreningens logotyp i din marknadsföring, t.ex. på din hemsida. Föreningen kommer att skicka en medlemslogo för årets medlemsskap specifikt att användas för detta ändamål.

Studentmedlemskap / Senior

Föreningen erbjuder även ett medlemskap för studenter och för dig som är senior (fyllda 65 år). Som student räknas person som är inskriven på en utbildning som bedrivs på minst 50% och som är CSN-berättigad. Studerandemedlemskap övergår automatiskt till ordinarie medlemskap efter tre år om inte intyg om pågående studie är inskickad till Svenska Trädföreningen.

Svenska Trädföreningen + ISA

Om du väljer att vara med i både Svenska Trädföreningen och ISA får du dessutom sex nr av tidningen Arborist News samt tillgång till tidskriften 'Arboriculture and Urban Forestry' on-line. Där kan du läsa om senaste forskningsrönen inom trädvård och internationella händelser inom ämnet. Mer information om ISA förmåner kan du finna på www.isa-arbor.com.

Firmamedlemskap

Som företagare kan du välja föreningens förmånliga firmamedlemskap som ger ett medlemskap i vardera Svenska Trädföreningen och ISA. Observera att medlemskapet i ST gäller namngivna anställda och där ISA-medlemskapet gäller en namngiven person (normalt företagets kontakterson).

Övrigt

Du får en faktura på posten när du registrerat din anmälan. Observera att medlemsskapet är personligt även om ett företag eller förvaltning betalar, dvs vi behöver alltid ett namn på en kontaktperson.

Medlemsavgifter

  • Ordinarie medlemskap (600 kr/år)
  • Ordinarie medlemskap och ISA (1600 kr/år)
  • Studentmedlemskap (0 kr/år)
  • Studentmedlemskap och ISA (0 kr/år)
  • Seniormedlemskap (från 65 år)  (0 kr/år)
  • Seniormedlemskap (från 65 år) och ISA (600 kr/år)
  • Firmamedlemskap 1-5 personer varav en även får medlemskap i ISA (2 400 kr/år)
  • Firmamedlemskap 6-19 personer varav en även får medlemskap i ISA (3 600 kr/år)
  • Firmamedlemskap 20 eller fler personer varav en även får medlemskap i ISA (4 800 kr/år)

Klicka på länken här för att bli medlem