Svenska Trädföreningen är en ideell förening som arbetar för att huvudsakligen yrkesfolk ska få möjligheten att utbyta erfarenheter samt höja kunskapsnivåer vad gäller skötsel av träd i urbana miljöer.

Föreningen anordnar bl.a. den populära konferensen TräddagenSvenska Mästerskapen i trädklättring och ETW-certificering regelbundet.

Föreningen är öppen för alla som yrkesmässigt arbetar med träd och trädvård och välkomnar även dem utanför yrket som är intresserade av träd och trädvård.

Svenska Trädföreningen bildades 1992 och är sedan 1998 ansluten till International Society of Arboriculture (ISA).

Här kan du läsa föreningens stadgar (pdf).

Styrelseledamöter under verksamhetsåret 2018-01-01--08-31 är följande:

Ordinarie ledamöter:

Ordförande: Johan Östberg

Kassör: Arne Mattsson

Robert Drugge

Nina Ingvarsson

Frederik Pettersson

Maximilian Löfgren

Suppleanter:

Elisabeth Lindkvist

Karin Qwarnström

Carina Wallin

Peter Sandberg

Malin Hansander

Fredrik Eklund