Svenska Trädföreningen är en ideell förening som arbetar för att huvudsakligen yrkesfolk ska få möjligheten att utbyta erfarenheter samt höja kunskapsnivåer vad gäller skötsel av träd i urbana miljöer.


Föreningen anordnar bl.a. den populära konferensen TräddagenSvenska Mästerskapen i trädklättring och ETW-certificering varje år.

Föreningen är öppen för alla som yrkesmässigt arbetar med träd och trädvård och välkomnar även dem utanför yrket som är intresserade av träd och trädvård.

Svenska Trädföreningen bildades 1992 och är sedan 1998 ansluten till International Society of Arboriculture (ISA).

Här kan du läsa föreningens stadgar (pdf).

Styrelseledamöter under verksamhetsåret 2016-2017 är följande:

Ordinarie ledamöter:

Ordförande: Johan Östberg

Vice ordförande: Dani Mladoniczky

Kassör: Arne Mattsson

Eva Persson

Johan Dahlenborg

Nina Ingvarsson

Suppleanter:

Elisabeth Lindkvist

Karin Qwarnström

Maximilian Löfgren

Robert Drugge

Frederik Pettersson

Svenska Trädföreningen 25-år!

Med anledning av att föreningen 25-årsjubilerar i år återpublicerar vi en artikel från Trädbladet 2006 om hur ST bildades som du kan läsa här.