Bäste medlem,

Under 2016 kommer det att hända en hel del, bland annat är följande inplanerat:

  • 17-19 maj arrangeras en kurs i vård av särskilt skyddsvärda träd. Kursen är tyvärr redan fullbokad!
  • Den 20-21 maj arrangerades SM i trädklättring i Uppsala. Mer information finns på SM-sidan.
  • Den 28-30 september arrangerar vi en kurs i riskbedömningssystemet TRAQ som utvecklats av ISA. Kursen kommer arrangeras i Malmö. Kursinformation och anmälan finns på kurssidan.
  • De preliminära datumen för årets Träddagar är den 15-16 november i Stockholm. Fokus kommer vara på kulturhistoriska miljöer och skötseln av dessa.
  • Under året kommer vi även genomföra en ETW-certifiering, men datum för detta är ännu inte satt.

Svenska Trädföreningens årsmöte ägde rum i Stockholm 7:e mars. Avgående ledamöter avtackades och de nya ledamöterna och suppleanterna presenterades och valdes in.