Bäste medlem,

Under 2016 hände det en hel del i föreningens regi, bland annat är följande:

  • 17-19 maj arrangerades en kurs i vård av särskilt skyddsvärda träd. Kursen var fullbokad och väldigt uppskattad av deltagarna!
  • Den 20-21 maj arrangerades SM i trädklättring i Uppsala. Mer information finns på SM-sidan.
  • Den 28-30 september anordnades en kurs i riskbedömningssystemet TRAQ som utvecklats av ISA. Kursen hölls i Malmö.
  • Träddagarna ägde rum 15-16 november i Stockholm. Fokus var på kulturhistoriska miljöer och skötseln av dessa.

Svenska Trädföreningens årsmöte ägde rum i Stockholm 7:e mars. Avgående ledamöter avtackades och de nya ledamöterna och suppleanterna presenterades och valdes in.

 Mer information om 2017 års aktiviteter skickades ut i senaste medlemsmailet. Information kommer snart även på hemsidan.