Bäste medlem,

Under 2017 händer det en hel del i föreningens regi, bland annat:

  • Svenska Trädföreningens årsmöte ägde rum i Stockholm 7:e mars. Avgående ledamöter och valberedning avtackades och de nya ledamöterna och suppleanterna presenterades och valdes in.
  • Den 20-21 maj arrangeras SM i trädklättring i Lund. Mer information finns på SM-sidan.
  • Träddagarna planeras att äga rum 7-8 november i Göteborg. Temat blir Stadsträden i centrum. Anmälan och mer information kommer inom kort.
  • Föreningen hoppas arrangera flera andra arrangemang: TRAQ-kurs, ETW-certifiering, och kurs i grundläggande besiktning, med mera.

Mer information om 2017 års aktiviteter skickades ut i senaste medlemsmailet. Information kommer även att uppdateras på hemsidan så snart vi har mer information.

Under 2016 hände det en hel del i föreningens regi, bland annat är följande:

  • 17-19 maj arrangerades en kurs i vård av särskilt skyddsvärda träd. Kursen var fullbokad och väldigt uppskattad av deltagarna!
  • I maj arrangerades SM i trädklättring i Uppsala. Resultatlistan finns på SM-sidan 2016.
  • Under september anordnades två kurser i riskbedömningssystemet TRAQ som utvecklats av ISA. Kurserna hölls i Malmö.
  • Träddagarna ägde rum i Stockholm vid Norra Latin och Drottningholms slottspark. Fokus var på kulturhistoriska miljöer och skötseln av dessa.